Kráľovské dni – Medzinárodný folklórny festival 2019

Medzinárodný folklórny festival v rámci Kráľovských dní bol prvýkrát usporiadaný pred 23 rokmi v Dome tanca. Vždy ho charakterizovala rodinná atmosféra, je to vlastne jeho pikantéria. Tanečný súbor Alba Regia, ktorý je hostiteľom festivalu, a naši dobrovoľníci sa každoročne pripravujú s doplnkovými programami, ktoré prinášajú účinkujúcim tanečným súborom, návštevníkom, aj obyvateľom mesta pocit domova. Úroveň festivalu zaručujú účinkujúce súbory, preto kladieme mimoriadny dôraz na ich výber.

Festival patrí medzi popredné podujatia mesta, veď vtedy prichádza k nám celý SVET. Na 23. ročník sme pozvali aj súbory, ktoré festivalovali s nami už v prvom ročníku, ale do nášho mesta zavítajú aj cezhraničné profesionálne tanečné skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú pestré pochody, tanečné ostrovy v centre mesta, medzinárodné folklórne večery a kráľovské ihriská. Srdečne vás pozývame, príďte a zúčastnite sa s nami na 23. cestovaní svetom v korunovačnom Székesfehérvári, kráľovskom srdci mesta a Dome tanca plného priateľmi!

Miesto konania: Székesfehérvár

Dátum: 11 – 15. august 2019

Prihláška: Prihlášku pošlite emailom na adresu info@artefolk.hu do 4. augusta.

Oblasť činnosti dobrovoľníkov: 

Hľadáme pomoc a ponuky dobrovoľníkov pre úspešnú realizáciu 23. ročníka Kráľovských dní. Čakáme na prihlášky záujemcov, ktorí by sa pripojili k nám ako tlmočníci, organizátori, pomocníci na jednotlivých podujatiach a ktorí by s radosťou pracovali v prospech festivalu a tanečného súboru Alba Regia. Na základe osobného pohovoru budeme od dobrovoľníkov nazývaných „dobrovoľní prispievatelia“ požadovať vykonanie úloh najviac zodpovedajúcich ich schopnostiam, čím prispejú k úspešnosti Kráľovských dní.

Dobrovoľnícka práca je veľmi rôznorodá. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ale na výber je oveľa viac možností:

 • vítanie hostí a návštevníkov (stanica, ubytovanie)
 • koordinácia raňajkovania
 • administratívne úlohy
 • sprevádzanie skupín a súborov
 • tlmočenie a preklady
 • šoférovanie, preprava materiálu
 • poskytovanie technickej pomoci
 • fotografovanie a kamerovanie
 • moderátorské úlohy
 • asistencia pri predaji vstupeniek
 • činnosti na mieste
 • zabezpečovanie pohotovosti
 • upratovacie práce

Viac informácií nájdete na: http://www.kiralyinapok.hu/#koszonto

Bánkitó festival 2019

Milý uchádzač!

Ak máš záujem stať sa súčasťou tímu najväčšieho malého festivalu v Maďarsku, teraz máš príležitosť! Pre nás je dôležité, aby Bánkitó zostal festivalom, ktorý je každoročne organizovaný v záujme nejakej dobrej veci a snaží sa aktívne zapojiť čo najviac ľudí. Tento rok je v stredobode záujmu 2028 a budúcnosť. V rámci nášho desiateho výročia skočíme desať rokov dopredu do vysnívanej budúcnosti a vymyslíme, ako sa tam dostaneme. Ako vždy potrebujeme k tomu aj vás: oddaná, angažovaná komunita dobrovoľníkov, ktorá z roku na rok prispeje k tomu, aby najväčší nezávislý malý festival v Maďarsku sa stal nezabudnuteľným aj v roku 2028.

Ak sa chceš stať dobrovoľníkom na festivale Bánkitó 2018, vyplň, prosím, prihlasovací dotazník nižšie. Je dôležité, aby si pred prihlásením prečítal nasledujúce informácie.

Miesto konania:  Bánk

Dátum: 10-13. júl 2019

Prihláška: Prihlášku pošlite emailom na adresu bankito.onkentes@gmail.com.

Termín prihlásenia
22. MÁJ, STREDA – záujemcovia budú kontaktovaní do 31. mája. V prípade, že po tomto termíne ostanú otvorené pozície, zverejníme náhradný termín na podanie prihlášok. Zohľadníme aj poradie prijatia prihlášok, oplatí sa teda čo najskôr prihlásiť.

Vek uchádzačov
– uchádzači majú mať minimálne 18 rokov.

 

Oblasť činnosti dobrovoľníkov:

ÚLOHY A PRACOVNÁ NÁPLŇ
– Snažíme sa zabezpečiť, aby si na festivale Bánkitó mohol vykonávať úlohy najviac zodpovedajúce tvojim kvalifikáciám a žiadostiam. Tvoju pracovnú náplň ovplyvní čas prihlášky, počet záujemcov o danú funkciu a skutočnosť, že koľko dobrovoľníkov potrebujeme pre danú oblasť činností.

ODBORNÁ PRAX – REFERENCIA
– Ak pracuješ v oblasti činností, ktorá môže slúžiť ako referencia k obohateniu tvojich pracovných skúseností, môžeme poskytnúť potvrdenie o vykonávaní odbornej praxi v súvislosti s prácou vykonávanou na festivale.

UBYTOVANIE, STRAVA, PERMANENTKA
– Ak sa pridáš k nám ako dobrovoľník, poskytneme ti stravu dvakrát denne, bezplatný priestor na stanovanie a permanentku na festival. Na výber ponúkneme vegetariánske alebo mäsové jedlá, iné typy stravovania nebudeme môcť zohľadniť.

DENNÁ DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ

– Presný časový interval dobrovoľníckej práce a denné činnosti závisia od danej pozície, ale každý dobrovoľník odrobí aspoň 4 hodiny a najviac 6 hodín denne.

STRETNUTIA DOBROVOĽNÍKOV
– Účasť na stretnutí(-iach) dobrovoľníkov pred konaním festivalu je povinná. Je to v našom spoločnom záujme, pretože takto máme možnosť vytvoriť osobný kontakt, ktorý pomáha spolupráci. Počet, trvanie a témy stretnutí sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých oblastí.

RÁMEC SPOLUPRÁCE
– S každým dobrovoľníkom uzatvoríme pred festivalom zmluvu, ktorá bude obsahovať rámec našej spolupráce.

ZDRAVOTNÁ KNIŽKA
– Od dobrovoľníkov budeme podľa možnosti požadovať predloženie zdravotnej knižky na obdobie festivalu, preto oplatí sa ju čo najskôr vybaviť.

STAVBA A DEMONTÁŽ
– Pomoc pri stavbe a demontáži bude potrebná niekoľko dní pred a po konaní festivalu. Ak budeš pracovať v tejto oblasti, takisto ti bude poskytnutý bezplatný priestor na stanovanie a permanentka. V tomto prípade ti zabezpečíme stravu dvakrát denne počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, t.j. nie počas festivalu. Okrem stavby a demontáže bude samozrejme možnosť, aby si aj počas festivalu mohol vykonávať prácu v iných oblastiach.

Everness festival 2019

Milý záujemcovia!

 

Srdečne vás vítame!

 

Everness festival, ktorého témou je sebapoznávanie, osobnostný rozvoj a povedomie, bude v tomto roku organizovaný v období od 19-24. júna 2019 v Alsóörs, na brehu jazera Balaton. K jeho prevádzke hľadáme dobrovoľníkov.

Prihlasovanie sa začne čoskoro!

Prečo spolupracujeme s dobrovoľníkmi?

 

Určite si už počul výraz „situácia win-win“, čo znamená „situáciu výhra-výhra“, čiže stav vyhovujúci všetkým.

Tento pojem z oblasti teórie hry pochádza od maďarského matematika Jána Neumanna. Znamená to, že účastníci dlhodobo a dôsledne spolupracujú, čím dosiahnu prebytočný pozitívny súčet z externého zdroja. Tento prebytok vedie k situácii „win-win-win“, z ktorého má osoh aj tretí účastník, v tomto prípade návštevníci festivalu.

Sme presvedčení, že entuziasmus a energetiku dobrovoľne a nadšene vykonávanej činnosti nemôže nahradiť žiadna platená pracovná sila.

 

V očiach hostí sú to tváre Evernessu, s nimi sa stretnú najviac, oni zabezpečujú vo viacerých oblastiach hladký priebeh festivalu. Viac ako polovica našich dobrovoľníkov sa opäť vráti, čím sa spolupráca stáva čoraz efektívnejšia.

Od roku 2017 prebieha nábor dobrovoľníkov pre festival Everness zapojením organizácie Önkéntes Lehetőségek Egyesület (Združenie dobrovoľníckych príležitostí).

V prípade ďalších otázok o dobrovoľníctve neváhaj kontaktovať nášho organizátora:

MIKLÓS KOVÁCS

kovacs.miklos@everness.hu