Cezhraničné školenie HelloMentor

S radosťou vám prezentujeme referát nášho slovenského partnera, TANDEM, o.z. o ich prvých dvoch školeniach HelloMentor.🙂

Prvé kolo našich školení HelloMentor bolo určené pre vedúcich sekcií Gombaseckého letného tábora. Počas dvojdňového tréningu sme sa zaoberali témami ako efektívnejšie spolupracovať s dobrovoľníkmi a ktoré sú najdôležitejšie aspekty koordinácie práce viacero desiatok či stoviek mladých ľudí, aby tábor fungoval v poriadku.
V prvý deň sme diskutovali o organizačných hodnotách, rámcoch a organizačnej kultúre a následne sme analyzovali fungovanie tímu vedúcich sekcií, vnútorné procesy a riadiace zručnosti. Na začiatku druhého dňa sme sa venovali úspešnému vedeniu mítingov a delegovaniu úloh. Potom nasledovali hlavné
témy dňa – komunikácia a riešenie konfliktov, ktoré sme riešili formou spracovania prípadu.

Druhé kolo školení HelloMentor sa konalo v dňoch 14. a 15. apríla 2018 pre organizátorov Letnej univerzity v Martovciach. Cieľom dvojdňového školenia bolo poskytnúť podporu organizátorom vo vytvorení účinnejšej spolupráce s desiatkami dobrovoľníkov počas letnej univerzity, ako aj pri príprave počas roka. Školenie bolo zamerané na témy konštruktívnej spätnej väzby, delegovania, motivácie, situačného vedenia a účinnej komunikácie na základe skúseností účastníkov z praxe, ich potrieb a podľa prezentovaných praktických prípadov.