Bánkitó festival 2019

Milý uchádzač!

Ak máš záujem stať sa súčasťou tímu najväčšieho malého festivalu v Maďarsku, teraz máš príležitosť! Pre nás je dôležité, aby Bánkitó zostal festivalom, ktorý je každoročne organizovaný v záujme nejakej dobrej veci a snaží sa aktívne zapojiť čo najviac ľudí. Tento rok je v stredobode záujmu 2028 a budúcnosť. V rámci nášho desiateho výročia skočíme desať rokov dopredu do vysnívanej budúcnosti a vymyslíme, ako sa tam dostaneme. Ako vždy potrebujeme k tomu aj vás: oddaná, angažovaná komunita dobrovoľníkov, ktorá z roku na rok prispeje k tomu, aby najväčší nezávislý malý festival v Maďarsku sa stal nezabudnuteľným aj v roku 2028.

Ak sa chceš stať dobrovoľníkom na festivale Bánkitó 2018, vyplň, prosím, prihlasovací dotazník nižšie. Je dôležité, aby si pred prihlásením prečítal nasledujúce informácie.

Miesto konania:  Bánk

Dátum: 10-13. júl 2019

Prihláška: Prihlášku pošlite emailom na adresu bankito.onkentes@gmail.com.

Termín prihlásenia
22. MÁJ, STREDA – záujemcovia budú kontaktovaní do 31. mája. V prípade, že po tomto termíne ostanú otvorené pozície, zverejníme náhradný termín na podanie prihlášok. Zohľadníme aj poradie prijatia prihlášok, oplatí sa teda čo najskôr prihlásiť.

Vek uchádzačov
– uchádzači majú mať minimálne 18 rokov.

 

Oblasť činnosti dobrovoľníkov:

ÚLOHY A PRACOVNÁ NÁPLŇ
– Snažíme sa zabezpečiť, aby si na festivale Bánkitó mohol vykonávať úlohy najviac zodpovedajúce tvojim kvalifikáciám a žiadostiam. Tvoju pracovnú náplň ovplyvní čas prihlášky, počet záujemcov o danú funkciu a skutočnosť, že koľko dobrovoľníkov potrebujeme pre danú oblasť činností.

ODBORNÁ PRAX – REFERENCIA
– Ak pracuješ v oblasti činností, ktorá môže slúžiť ako referencia k obohateniu tvojich pracovných skúseností, môžeme poskytnúť potvrdenie o vykonávaní odbornej praxi v súvislosti s prácou vykonávanou na festivale.

UBYTOVANIE, STRAVA, PERMANENTKA
– Ak sa pridáš k nám ako dobrovoľník, poskytneme ti stravu dvakrát denne, bezplatný priestor na stanovanie a permanentku na festival. Na výber ponúkneme vegetariánske alebo mäsové jedlá, iné typy stravovania nebudeme môcť zohľadniť.

DENNÁ DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ

– Presný časový interval dobrovoľníckej práce a denné činnosti závisia od danej pozície, ale každý dobrovoľník odrobí aspoň 4 hodiny a najviac 6 hodín denne.

STRETNUTIA DOBROVOĽNÍKOV
– Účasť na stretnutí(-iach) dobrovoľníkov pred konaním festivalu je povinná. Je to v našom spoločnom záujme, pretože takto máme možnosť vytvoriť osobný kontakt, ktorý pomáha spolupráci. Počet, trvanie a témy stretnutí sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých oblastí.

RÁMEC SPOLUPRÁCE
– S každým dobrovoľníkom uzatvoríme pred festivalom zmluvu, ktorá bude obsahovať rámec našej spolupráce.

ZDRAVOTNÁ KNIŽKA
– Od dobrovoľníkov budeme podľa možnosti požadovať predloženie zdravotnej knižky na obdobie festivalu, preto oplatí sa ju čo najskôr vybaviť.

STAVBA A DEMONTÁŽ
– Pomoc pri stavbe a demontáži bude potrebná niekoľko dní pred a po konaní festivalu. Ak budeš pracovať v tejto oblasti, takisto ti bude poskytnutý bezplatný priestor na stanovanie a permanentka. V tomto prípade ti zabezpečíme stravu dvakrát denne počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, t.j. nie počas festivalu. Okrem stavby a demontáže bude samozrejme možnosť, aby si aj počas festivalu mohol vykonávať prácu v iných oblastiach.