EFOTT festival

EFOTT je v súčasnosti s počtom návštevníkov 110 tisíc osôb jedným z najvýznamnejších festivalov medzi mladými ľuďmi a najväčším študentským podujatím v Maďarsku. Avšak na EFOTT-e nejde len o párty, veď organizátori festivalu už niekoľko rokov kladú okrem hudobných programov veľký dôraz aj na rozvoj športového a kultúrneho života a gastronomických zážitkov mládeže. Vďaka týmto snahám sa denné programy skoro každoročne vyvíjajú, a to nielen z hľadiska počtu, ale aj kvality.

V roku 2019 sa festival uskutoční v období 9-15. júla na pláži jazera Velence, kde podľa slov organizátorov bude najväčšia párty doteraz! Pláž, koncerty, gastro, občiansky priestor, plážový futbal, kino a vyše 100 maďarských interpretov na jednom mieste.

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

 

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.