Kráľovské dni – Medzinárodný folklórny festival 2019

Medzinárodný folklórny festival v rámci Kráľovských dní bol prvýkrát usporiadaný pred 23 rokmi v Dome tanca. Vždy ho charakterizovala rodinná atmosféra, je to vlastne jeho pikantéria. Tanečný súbor Alba Regia, ktorý je hostiteľom festivalu, a naši dobrovoľníci sa každoročne pripravujú s doplnkovými programami, ktoré prinášajú účinkujúcim tanečným súborom, návštevníkom, aj obyvateľom mesta pocit domova. Úroveň festivalu zaručujú účinkujúce súbory, preto kladieme mimoriadny dôraz na ich výber.

Festival patrí medzi popredné podujatia mesta, veď vtedy prichádza k nám celý SVET. Na 23. ročník sme pozvali aj súbory, ktoré festivalovali s nami už v prvom ročníku, ale do nášho mesta zavítajú aj cezhraničné profesionálne tanečné skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú pestré pochody, tanečné ostrovy v centre mesta, medzinárodné folklórne večery a kráľovské ihriská. Srdečne vás pozývame, príďte a zúčastnite sa s nami na 23. cestovaní svetom v korunovačnom Székesfehérvári, kráľovskom srdci mesta a Dome tanca plného priateľmi!

Miesto konania: Székesfehérvár

Dátum: 11 – 15. august 2019

Prihláška: Prihlášku pošlite emailom na adresu info@artefolk.hu do 4. augusta.

Oblasť činnosti dobrovoľníkov: 

Hľadáme pomoc a ponuky dobrovoľníkov pre úspešnú realizáciu 23. ročníka Kráľovských dní. Čakáme na prihlášky záujemcov, ktorí by sa pripojili k nám ako tlmočníci, organizátori, pomocníci na jednotlivých podujatiach a ktorí by s radosťou pracovali v prospech festivalu a tanečného súboru Alba Regia. Na základe osobného pohovoru budeme od dobrovoľníkov nazývaných „dobrovoľní prispievatelia“ požadovať vykonanie úloh najviac zodpovedajúcich ich schopnostiam, čím prispejú k úspešnosti Kráľovských dní.

Dobrovoľnícka práca je veľmi rôznorodá. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ale na výber je oveľa viac možností:

 • vítanie hostí a návštevníkov (stanica, ubytovanie)
 • koordinácia raňajkovania
 • administratívne úlohy
 • sprevádzanie skupín a súborov
 • tlmočenie a preklady
 • šoférovanie, preprava materiálu
 • poskytovanie technickej pomoci
 • fotografovanie a kamerovanie
 • moderátorské úlohy
 • asistencia pri predaji vstupeniek
 • činnosti na mieste
 • zabezpečovanie pohotovosti
 • upratovacie práce

Viac informácií nájdete na: http://www.kiralyinapok.hu/#koszonto