Publikációk

PUBLIKÁCIÓK

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG INTÉZMÉNYI HÁTTERÉNEK ELEMZÉSE

Az összehasonlító jelleggel készülő elemzés célja Szlovákia és Magyarország önkénteségre vonatkozó szabályozórendszer hasonlóságainak és különbségeinek feltárása, annak érdekében, hogy a projektben tervezett szakmai tevékenységek illeszkedjenek a szabályozási rendszerhez.

A tanulmány keretében az önkéntesek alkalmazásának lehetőségeit vizsgáljuk olyan kérdésekre keresve a választ, mint pl:

 • Mely szervezetek foglalkoztathatnak önkénteseket?
 • Milyen célok érdekében foglalkoztathatók önkéntesek?
 • Milyen feladatokat lehet önkéntes munka keretében ellátni?
 • Milyen időtartamban, gyakorisággal lehet önkénteseket foglalkoztatni?
 • Milyen felelőséggel jár az önkéntesek foglalkoztatása? (pl.: Önkéntes munka közbeni baleset)
 • Milyen adminisztrációval jár az önkéntesek alkalmazása?

A tanulmány keretében az önkéntességgel kapcsolatos pénzügyi lehetőségeket is vizsgáljuk olyan kérdésekre keresve a választ, mint pl:

 • Milyen pénzbeli vagy természetbeni jutatások adhatók az önkénteseknek?
 • Milyen járulékos költségek számolhatók el az önkéntes munkához kapcsolódóan? (pl. étkezés, szállás, utazás)
 • Az önkéntes munkával megszervezett szolgáltatásokért az önkéntes foglalkoztató szervezet milyen díjat kérhet?

Indikatív tartalomjegyzék

 1. Vezetői összefoglaló
 2. Önkéntesség szerepe Szlovákiában és Magyarországon
 3. Önkéntesség jogszabályi hátterének elemzése Szlovákiában és Magyarországon
 4. Önkéntesség pénzügyi, adózási, könyvelési hátterének elemzése Szlovákiában és Magyarországon
 5. Útmutató a projektben tervezett szakmai tevékenységekhez

Tanulmány megnyitása:  Az önkéntesség intézményi hátterének elemzése

2. NGO NEEDS STUDY

Rendezvény-önkéntesség a szlovák-magyar határmenti régiókban, szervezeti perspektívából

A tanulmány célja, hogy egy pillanatképet vázoljon fel a két ország határ-menti régiójában megvalósuló önkéntes programokról, illetve az önkéntességre alapozó civil szervezetekről. Vizsgálódásunk fókusza az önkéntesek motivációja, szervezeti integrálása, a velük való együttműködés hatékonnyá tétele és az önkéntes erőforrásokat mozgósító civil szervezetek mindennapi problémáinak, igényeinek és szükségleteinek megismerése. Nem tűztük ki ugyanakkor a teljes önkéntes szektor feltárását, sem pedig a reprezentativitást, mivel a civil szektor mérete és a két országban működő önkéntes programok száma bőven meghaladja jelen projekt kereteit. Érdeklődésünk középpontjába a nagy számú önkéntest foglalkoztató, jellemzően nagy rendezvények, fesztiválok megvalósítására szakosodott civil szervezeteket, illetve nagylétszámú, nem direkt szervezethez kötődő önkéntes programokat helyeztük.

Indikatív tartalomjegyzék

 1. A civil szektor fejlődése Magyarországon és Szlovákiában
 2. Az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályozások alakulása
 3. Az önkéntesek megnevezésére használt fogalmak
 4. Toborzás, betanítás, koordináció
 5. Erősségek, jó gyakorlatok
 6. Problémák az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatban
 7. Fejlesztői meglátások és javaslatok

Tanulmány megnyitása: NGO needs study

3. A MAGYARORSZÁGI ÉS SZLOVÁKIAI ÖNKÉNTESEK MUNKÁJÁNAK ÉS MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA

A tanulmány szlovák és magyar anyanyelvű, nemzetiségű, elsősorban
rendezvényeken önkénteskedők munkakörülményeit, motivációit mutatja be a vizsgált térség önkéntes-kultúrájára való tekintettel. Továbbá feltérképezi a munka hatékonyságát és az esetleges problémákat, mind az önkéntesek, mind a fogadó szervezetek szempontjából. Majd a válaszok alapján javaslatokat fogalmaz meg a hatékonyság növelésére, illetve az esetleges problémák megoldására. A kutatás a 2017−2018 között, kérdőívek és interjúk segítségével zajlott le. Alapvetően vizsgálja a formális önkéntes munkavégzés motivációját, az ilyen lehetőségek hozzáférhetőségét, elérhetőségét, az adott munka körülményeit (felkészítés, hasznosság, igények,
kompetenciák találkozása stb.) és megítélését.

Indikatív tartalomjegyzék

 1. Az önkéntesség hagyományai
 2. Milyen a jó önkéntes lehetőség?
 3. Az önkéntesség megítélése, fogalma
 4. Az önkéntesség motivációi
 5. A vezetői interjúk – milyen önkéntesekre van szükség

 Tanulmány megnyitása: A magyarországi és szlovákiai önkéntesek munkájának és motivációinak vizsgálata

4. KNOW HOW STUDY – MAGYARORSZÁG

A kutatás célja a magyarországi és szlovák önkéntes programok és önkéntesekkel foglalkozó szervezetek működésének vizsgálata és a feltérképezett programok kimagasló jó gyakorlatok bemutatása. Habár ezek a gyakorlatok mindig az adott programra jellemzőek, úgy vélem, ezek minden szervezet számára általánosítható és könnyedén működő gyakorlattá formálható példák.
Jelen esetben nem cél a teljes önkéntes szektor feltárása, sem a reprezentativitás. A teljes szektor felmérése egy jóval nagyobb terjedelmű kutatást venne igénybe, mindössze a legkimagaslóbb jó gyakorlatokat kívánjuk bemutatni és nyilvánosságra hozni.

 Tanulmány megnyitása: Know how study – Magyarország

5. KNOW HOW STUDY – SZLOVÁKIA

A tanulmány hátterét nyújtó empirikus kutatás egy nagy ívű fejlesztési folyamat részeként jött létre, amelynek célja a szlovák-magyar határmenti régió önkéntes kapacitásainak megerősítése az NGO szektorban. Vizsgálódásunk földrajzi kereteit a szlovák-magyar határ menti régió adja. Érdeklődésünk fókuszát a nagy számú önkéntest foglalkoztató, jellemzően nagy rendezvények, fesztiválok megvalósítására szakosodott civil szervezetek, illetve nagylétszámú, nem direkt szervezethez kötődő önkéntes programok irányába helyeztük. A kutatás célja tehát ezen szervezetek és önkéntes programok esetében mindazon jó gyakorlatok feltárása, amelyek később részét képezhetik egy közös tudásbázisnak, illetve azoknak a tipikus nehézségeknek, problémáknak, igényeknek és szükségleteknek az azonosítása, amelyek rámutatnak egy-egy szervezetnél a fejlődési és fejlesztési potenciálokra és ilyen módon a projekt későbbi fázisában a tréninganyag vagy a szervezeti mentorálási folyamatok részét képezhetik.

 Tanulmány megnyitása:  Know how study – Szlovákia

6. VOLUNTEER COORDINATOR TRAINING – TRAINING PLAN

A tréning tartalmi szempontból a következő tematikus modulokból áll:

 1. Bevezetés az önkéntesség világába
 2. A mentor mint vezető
 3. Az együttműködés alapjai
 4. Motiváció
 5. Rendezvényspecifikus ismeretek

 Training plan megnyitása: Training Plan

 

7. VOLUNTEER COORDINATOR TRAINING – CURRICULUM – MAGYARORSZÁG

 Curriculum megnyitása: Curriculum_HU

 

8. VOLUNTEER COORDINATOR TRAINING – CURRICULUM – SZLOVÁKIA

 Curriculum megnyitása: Curriculum_SK

 

9. HELLOMENTOR E-LEARNING

 Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/hellomentor/id1379093823?mt=8