Szervezeteink

SZERVEZETEINK

SZUBJEKTÍV ÉRTÉKEK ALAPÍTVÁNY

A Szubjektív Értékek Alapítvány 2002-ben alakult Budapesten.  Fő célunk, hogy lehetőséget teremtsünk fiatalok számára kreatív ötleteik megvalósítására, illetve kulturális sokszínűséget hangsúlyozó projekteket bonyolítsunk le velük együtt. Célunk továbbá a hátrányos helyzetű fiatalok képzésének elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása, a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó konfliktusok kezelése, a fenntartható társadalom megteremtése és az európai gondolat elterjesztése Magyarországon.

Alapítványunk széleskörű tevékenységei között több, mint 6 éve működik együtt a VOLT produkcióval és a  Sziget Kulturális Menedzser Irodával, hogy az általuk szervezett Telekom VOLT Fesztivál, Balaton Sound, Strand Fesztivál, B.my.Lake és Sziget Fesztiválokra önkénteseket szervezzen.

A fiatalok fesztiválokon folytatott önkéntesmunkája olyan speciális tevékenység, amely előmozdíthatja könnyebb belépésüket a munka világába. Célunk facilitálni az önkéntességnek és a munka világának összekapcsolását és elősegíteni a minél hatékonyabb önkéntesmunkát a  keretei között.

TANDEM

A TANDEM, n. o.  egy fejlesztő és képző nonprofit szervezet, amely 2009 augusztusában alakult. A TANDEM megnevezés egy mozaikszó, minden betű egy-egy általunk képviselt értéknek felel meg:

T mint TUDATOS
A mint ALTERNATÍV
N mint NEM FORMÁLIS
D mint DINAMIKUS
E mint EMBERKÖZPONTÚ
M mint MEGERŐSÍTŐ

Ezen értékek mentén tartunk egyéni és csoportos fejlesztéseket, és valósítunk meg projekteket különböző témákban és különböző célcsoportoknak. Tréningjeink során az iskolában megszokott ismeretátadás helyett nem formális módszerekkel dolgozunk annak érdekében, hogy az elméleti háttér megszerzése mellett élményalapú közös tanulás valósuljon meg. Ez a csoportos munkamódszer ad lehetőséget a résztvevőink többszintű fejlődésére: az ismeretek mellett készségfejlesztésre és szemléletformálásra is sor kerül. Fontos számunkra a gyakorlatiasság, a tapasztalat, és a résztvevők biztonságos környezetben, mégis komfortzónán kívül történő fejlesztése.

A tanácsadás az általunk biztosított szolgáltatások következő területe. A tanácsadás, coaching és szupervízió számunkra olyan egyéni fejlődési formát jelent, amelyben lehetőség nyílik specifikus tanulási célok mentén személyiségfejlesztésre, az adott élethelyzetből való sikeres továbblépésre.

Legyen az karriertanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, egyéni életvezetési coaching, vagy pedagógusoknak, vezetőknek szóló szupervíziós alkalmak, a tanácsadás kiváló elmélyülési és fejlődési lehetőséget kínáló, egyéni igényekre szabott munkaformát biztosít.

Szervezetünk ezen túl előadásokat is megvalósít, jellemzően olyan témákban, melyekre missziónkként tekintünk, avagy fontosaknak tartjuk, hogy az emberek tudatosan foglalkozzanak velük. Elsősorban az ismeretátadás, az inspirálás és a gondolatébresztés vezérel minket, melyekhez az interaktív előadásformát párosítjuk. Egyaránt dolgozunk már ismert előadókkal, akik széles körben elismert szakértői a témának, de szívesen osztjuk meg saját tudásunkat is kiselőadások, vagy akár egyetemi kurzus formájában is.

A fejlesztői és tanácsadói tevékenységek mellett kutatásokat is végzünk. Ezekkel olyan kérdésekre keressük a válaszokat, amelyek a szlovákiai magyarság identitását, oktatását vagy ifjúságát érintik.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) az alapítása óta eltelt 70 év során a magyarországi gazdaságtudományi, társadalomtudományi és államtudományi oktatás és kutatás megkerülhetetlen, tartósan a legmagasabb tudományos minőséget képviselő intézménye. Hallgatói, oktatói és kutatói pezsgő nemzetközi tudományos közegben kapnak lehetőséget a tudományok magas színvonalú művelésére. Az egyetem nem csupán az elméleti és gyakorlati tudástranszferrel, hanem a gondolkodásra, az önálló véleményformálásra való késztetéssel is hozzájárul a hallgatók karrierjének építéséhez.
A Corvinus Egyetem és szakjai a hazai és nemzetközi felsőoktatási rangsorokon kiemelkedő helyezéseket szereznek. A QS World University Rankings egyetemi listáin tartósan a világ legjobb 1000 egyeteme között tartja számon a BCE-t. A magas objektív értékelés mellett a hallgatóik szubjektív visszajelzése alapján is kiváló szolgáltatást nyújt az egyetem: A StudyPortals oldal “Nemzetközi Hallgatói Elégedettség” értékelési rendszerében több tucat hallgatói visszajelzés alapján az egyetem (9+ Excellent), vagyis kiváló minősítést szerzett. A nemzetközi hallgatók értékeléseikben kiemelik a minőségi oktatást, a felkészült, lelkes és segítőkész oktatói hozzáállást, az inspiráló, nemzetközi környezetet és a hallgatói szervezetek sokszínűségét.

Az egyetem rendkívül jó kapcsolatokat ápol az üzleti-, civil és a közszférával. Ez az együttműködés nemcsak az intézmény mindennapi működése, közép- és hosszútávú fejlesztése, közös kutatás-fejlesztési projektek működtetése szempontjából fontos, hanem a gyakorlati szakemberek oktatásba történő bevonása miatt is. Ezáltal ugyanis arányosabbá válik az oktatás szerkezete, a hallgatók vezető gyakorlati szakemberektől juthatnak közvetlen információkhoz, s mindez együttvéve elősegíti munkaerőpiaci beilleszkedésüket is.

A nemzetközi tudományos-szakmai életben való aktív jelenlét az egyetem számára elsődleges fontosságú, amelyet jelez az is, hogy a világ öt földrészének több mint 70 országában rendelkezik egyetemi együttműködési partnerkapcsolatokkal, és számtalan nemzetközi együttműködési projektben vett és vesz részt. Ezen belül intenzív és kitejedt szlovák-magyar kapcsolatrendszerrel is rendelkezik, amely kapcsán számos, magyar-szlovák kooperációban készült innovációs projekt szakmai-tudományos hátterét biztosította a legmagasabb szakmai színvonalon.