Prezentácia projektu

PREDSTAVENIE PROJEKTU

Projekt HelloMentor je zameraný na rozvoj cezhraničnej spolupráce organizácií zahŕňajúcich jednotlivcov a dobrovoľníkov a realizuje sa v období od septembra 2017 do apríla 2019. V rámci projektu posilníme mimovládne organizácie a ďalšie dobrovoľnícke organizácie prostredníctvom budovania kapacít, ktoré zahŕňa okrem iného organizáciu workshopov, výmenu osvedčených postupov a školenie mentorov. Cieľom týchto školení je výcvik a vytvorenie regionálnej siete dobrovoľných mentorov vykonávajúcich koordináciu na strednej úrovni.

Vytvoríme dvojjazyčnú online platformu pre spojenie dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí, vypracujeme elektronický tréningový program pre mentorov a zorganizujeme aj dobrovoľnícky výmenný pilotný projekt. V sociálnych médiách a televízii uskutočníme informačnú kampaň na propagáciu dobrovoľníctva a neziskových činností v regióne.

Na realizácii projektu sa zúčastnia organizácie Szubjektív Értékek Alapítvány, TANDEM, o.z. a Univerzita Corvinus v Budapešti. Projekt sa uskutoční v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko s podporou Európskej únie a spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.