Naše organizácie

 

NAŠE ORGANIZÁCIE

SZUBJEKTÍV ÉRTÉKEK ALAPÍTVÁNY

Organizácia Szubjektív Értékek Alapítvány bola založená v roku 2002 v Budapešti.  Našim hlavným cieľom je, aby sme mladým ľuďom zabezpečili priestor pre uskutočnenie svojich kreatívnych nápadov a aby sme spolu realizovali projekty zdôrazňujúce kultúrnu rozmanitosť. Okrem toho podporujeme vzdelávanie a sociálne začlenenie znevýhodnených mladých ľudí, riešenie konfliktov vyplývajúcich zo sociálnej nerovnosti, vybudovanie udržateľnej spoločnosti a rozšírenie myšlienky Európy v Maďarsku.

Naša nadácia v rámci svojej rozsiahlej činnosti už viac ako 6 rokov spolupracuje s produkciou VOLT a agentúrou Sziget Kulturális Menedzser Iroda, aby sme pre ich festivaly (festival Telekom VOLT, Balaton Sound, Strand festival, B.my.Lake a Sziget Festival) zabezpečili dobrovoľníkov.

Dobrovoľnícka práca mladých ľudí vykonávaná na týchto festivaloch je špeciálna aktivita, ktorá môže uľahčiť ich vstup na pracovný trh. Našim cieľom je podporiť spojenie dobrovoľníctva a pracovného trhu a napomáhať účinnejšiu dobrovoľnícku činnosť v rámci .

TANDEM

TANDEM, o.z. je mimovládna organizácia zaoberajúca sa osobnostným rozvojom, ktorá bola založená v auguste 2009 v Bratislave. Každé písmeno slova TANDEM zodpovedá jednej z nami uctievaných (uznávaných) hodnôt:

T ako TVORIVÝ
A ako ALTERNATÍVNY
N ako NEFORMÁLNY
D ako DYNAMICKÝ
E ako EPICENTRUM JE ČLOVEKA
M ako MOTIVOVANÝ

Na základe týchto hodnôt organizujeme skupinové stretnutia rozvoja osobnosti na rôzne témy a pre rôzne cieľové skupiny. Na rozdiel od tradičnej výchovy v školách počas tréningov pracujeme neformálnymi metódami, takže okrem prenosu teoretických východísk ponúkame aj zážitok na báze zdieľaného učenia. Tento kolektívny spôsob práce umožňuje rozvoj účastníkov na viacnásobnej úrovni: okrem znalostí im poskytneme zručnosti a osvetu. Pre nás je dôležitá praktickosť, skúsenosti a rozvoj v bezpečnej blízkosti, avšak mimo komfortnej zóny účastníkov.

Poradenstvo je ďalšou oblasťou nami ponúkaných služieb. Poradenstvo, coaching a supervízia pre nás znamená formu rozvoja, v ktorej sa na základe špecifických cieľov učenia naskytuje možnosť rozvoja osobnosti v určitej životnej situácii.

Buď ide o kariérne poradenstvo, profesijné poradenstvo, poradenstvo do života, alebo coaching pre pedagógov či lídrov, coaching je vynikajúci prehlbovací a rozvíjací nástroj, ktorý je šitý na mieru individuálnym potrebám jednotlivca.

Naša organizácia realizuje aj prezentácie, v rámci ktorých sa venujeme hlavne takým témam, ktoré považujeme za našu misiu, alebo ktoré považujeme za dôležité, aby sa nimi ľudia vedome zaoberali. Sú to hlavne prenos poznatkov, vzájomná inšpirácia, prebudenie mysle, ktoré sú prepojené interaktívnou prezentáciou. Spolupracujeme aj so známymi odborníkmi, ktorí sa v týchto témach naozaj vyznajú, ale taktiež sa radi podelíme aj o naše vedomosti na menších prezentáciách alebo univerzitných kurzoch.

Okrem osobnostného rozvoja a poradenstva vykonávame aj výskumy, pomocou ktorých hľadáme odpovede na otázky identity a vzdelania maďarskej mládeže na Slovensku.

UNIVERZITA CORVINUS V BUDAPEŠTI

Univerzita Corvinus v Budapešti vznikla pred 70 rokmi a od svojho založenia sa postupne stala významnou a stabilnou inštitúciou reprezentujúcou najvyššiu vedeckú kvalitu v oblasti vzdelávania a výskumu ekonomických, spoločenských a politických vied v Maďarsku. Rušné medzinárodné vedecké prostredie umožňuje študentom, pedagógom a výskumníkom vykonávať vedeckú činnosť na vysokej úrovni. Univerzita prispieva k budovaniu kariéry študentov nielen prenosom teoretických a praktických poznatkov, ale aj podnecovaním myslenia a samostatného uvažovania.
Samotná inštitúcia, ako aj odbory Univerzity Corvinus sa umiestňujú na prestížnych miestach v domácich a medzinárodných rebríčkoch vysokoškolského vzdelávania. V zoznamoch QS World University Rankings patrí univerzita už dlhodobo k 1000 najlepším univerzitám sveta. Okrem vysokých objektívnych hodnotení poskytuje univerzita aj na základe subjektívnych názorov študentov vysokokvalitné služby: Na základe ohodnotenia niekoľkými desiatkami študentov v rámci systému hodnotenia „Spokojnosti zahraničných študentov“, ktorý vedie portál StudyPortals, získala výborné (9+ Excellent) ocenenie. Zahraniční študenti zdôraznili najmä kvalitu vzdelávania, pripravenosť, nadšenie a ochotnosť učiteľov, inšpirujúce medzinárodné prostredie a rozmanitosť študentských organizácií.

Univerzita udržiava veľmi dobré vzťahy s podnikateľským a verejným sektorom, ako aj s občianskou spoločnosťou. Táto spolupráca je dôležitá nielen z hľadiska každodenného fungovania, stredno- a dlhodobého rozvoja inštitúcie a realizácie spoločných projektov v oblasti rozvoja a výskumu, ale aj kvôli nasadeniu odborníkov do vyučovania. Takto bude štruktúra vzdelávania vyváženejšia, študenti získajú poznatky od vedúcich odborníkov a tieto faktory spolu uľahčia ich vstup na pracovný trh.

Aktívna prítomnosť v medzinárodnej vedeckej a akademickej sfére je mimoriadne dôležitá pre univerzitu, čo demonštruje aj spolupráca s partnerskými univerzitami vo vyše 70 krajinách na piatich kontinentoch sveta, ako aj minulá a súčasná účasť v mnohých medzinárodných projektoch spolupráce. Okrem toho má intenzívne a rozsiahle slovensko-maďarské vzťahy, vďaka ktorým bola schopná zabezpečiť odborný a vedecký rámec mnohých inovačných projektov realizovaných v rámci slovensko-maďarskej spolupráce na najvyššej odbornej úrovni.