Kráľovské dni – Medzinárodný folklórny festival 2019

Medzinárodný folklórny festival v rámci Kráľovských dní bol prvýkrát usporiadaný pred 23 rokmi v Dome tanca. Vždy ho charakterizovala rodinná atmosféra, je to vlastne jeho pikantéria. Tanečný súbor Alba Regia, ktorý je hostiteľom festivalu, a naši dobrovoľníci sa každoročne pripravujú s doplnkovými programami, ktoré prinášajú účinkujúcim tanečným súborom, návštevníkom, aj obyvateľom mesta pocit domova. Úroveň festivalu zaručujú účinkujúce súbory, preto kladieme mimoriadny dôraz na ich výber.

Festival patrí medzi popredné podujatia mesta, veď vtedy prichádza k nám celý SVET. Na 23. ročník sme pozvali aj súbory, ktoré festivalovali s nami už v prvom ročníku, ale do nášho mesta zavítajú aj cezhraničné profesionálne tanečné skupiny. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú pestré pochody, tanečné ostrovy v centre mesta, medzinárodné folklórne večery a kráľovské ihriská. Srdečne vás pozývame, príďte a zúčastnite sa s nami na 23. cestovaní svetom v korunovačnom Székesfehérvári, kráľovskom srdci mesta a Dome tanca plného priateľmi!

Miesto konania: Székesfehérvár

Dátum: 11 – 15. august 2019

Prihláška: Prihlášku pošlite emailom na adresu info@artefolk.hu do 4. augusta.

Oblasť činnosti dobrovoľníkov: 

Hľadáme pomoc a ponuky dobrovoľníkov pre úspešnú realizáciu 23. ročníka Kráľovských dní. Čakáme na prihlášky záujemcov, ktorí by sa pripojili k nám ako tlmočníci, organizátori, pomocníci na jednotlivých podujatiach a ktorí by s radosťou pracovali v prospech festivalu a tanečného súboru Alba Regia. Na základe osobného pohovoru budeme od dobrovoľníkov nazývaných „dobrovoľní prispievatelia“ požadovať vykonanie úloh najviac zodpovedajúcich ich schopnostiam, čím prispejú k úspešnosti Kráľovských dní.

Dobrovoľnícka práca je veľmi rôznorodá. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ale na výber je oveľa viac možností:

 • vítanie hostí a návštevníkov (stanica, ubytovanie)
 • koordinácia raňajkovania
 • administratívne úlohy
 • sprevádzanie skupín a súborov
 • tlmočenie a preklady
 • šoférovanie, preprava materiálu
 • poskytovanie technickej pomoci
 • fotografovanie a kamerovanie
 • moderátorské úlohy
 • asistencia pri predaji vstupeniek
 • činnosti na mieste
 • zabezpečovanie pohotovosti
 • upratovacie práce

Viac informácií nájdete na: http://www.kiralyinapok.hu/#koszonto

Bánkitó festival 2019

Milý uchádzač!

Ak máš záujem stať sa súčasťou tímu najväčšieho malého festivalu v Maďarsku, teraz máš príležitosť! Pre nás je dôležité, aby Bánkitó zostal festivalom, ktorý je každoročne organizovaný v záujme nejakej dobrej veci a snaží sa aktívne zapojiť čo najviac ľudí. Tento rok je v stredobode záujmu 2028 a budúcnosť. V rámci nášho desiateho výročia skočíme desať rokov dopredu do vysnívanej budúcnosti a vymyslíme, ako sa tam dostaneme. Ako vždy potrebujeme k tomu aj vás: oddaná, angažovaná komunita dobrovoľníkov, ktorá z roku na rok prispeje k tomu, aby najväčší nezávislý malý festival v Maďarsku sa stal nezabudnuteľným aj v roku 2028.

Ak sa chceš stať dobrovoľníkom na festivale Bánkitó 2018, vyplň, prosím, prihlasovací dotazník nižšie. Je dôležité, aby si pred prihlásením prečítal nasledujúce informácie.

Miesto konania:  Bánk

Dátum: 10-13. júl 2019

Prihláška: Prihlášku pošlite emailom na adresu bankito.onkentes@gmail.com.

Termín prihlásenia
22. MÁJ, STREDA – záujemcovia budú kontaktovaní do 31. mája. V prípade, že po tomto termíne ostanú otvorené pozície, zverejníme náhradný termín na podanie prihlášok. Zohľadníme aj poradie prijatia prihlášok, oplatí sa teda čo najskôr prihlásiť.

Vek uchádzačov
– uchádzači majú mať minimálne 18 rokov.

 

Oblasť činnosti dobrovoľníkov:

ÚLOHY A PRACOVNÁ NÁPLŇ
– Snažíme sa zabezpečiť, aby si na festivale Bánkitó mohol vykonávať úlohy najviac zodpovedajúce tvojim kvalifikáciám a žiadostiam. Tvoju pracovnú náplň ovplyvní čas prihlášky, počet záujemcov o danú funkciu a skutočnosť, že koľko dobrovoľníkov potrebujeme pre danú oblasť činností.

ODBORNÁ PRAX – REFERENCIA
– Ak pracuješ v oblasti činností, ktorá môže slúžiť ako referencia k obohateniu tvojich pracovných skúseností, môžeme poskytnúť potvrdenie o vykonávaní odbornej praxi v súvislosti s prácou vykonávanou na festivale.

UBYTOVANIE, STRAVA, PERMANENTKA
– Ak sa pridáš k nám ako dobrovoľník, poskytneme ti stravu dvakrát denne, bezplatný priestor na stanovanie a permanentku na festival. Na výber ponúkneme vegetariánske alebo mäsové jedlá, iné typy stravovania nebudeme môcť zohľadniť.

DENNÁ DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ

– Presný časový interval dobrovoľníckej práce a denné činnosti závisia od danej pozície, ale každý dobrovoľník odrobí aspoň 4 hodiny a najviac 6 hodín denne.

STRETNUTIA DOBROVOĽNÍKOV
– Účasť na stretnutí(-iach) dobrovoľníkov pred konaním festivalu je povinná. Je to v našom spoločnom záujme, pretože takto máme možnosť vytvoriť osobný kontakt, ktorý pomáha spolupráci. Počet, trvanie a témy stretnutí sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých oblastí.

RÁMEC SPOLUPRÁCE
– S každým dobrovoľníkom uzatvoríme pred festivalom zmluvu, ktorá bude obsahovať rámec našej spolupráce.

ZDRAVOTNÁ KNIŽKA
– Od dobrovoľníkov budeme podľa možnosti požadovať predloženie zdravotnej knižky na obdobie festivalu, preto oplatí sa ju čo najskôr vybaviť.

STAVBA A DEMONTÁŽ
– Pomoc pri stavbe a demontáži bude potrebná niekoľko dní pred a po konaní festivalu. Ak budeš pracovať v tejto oblasti, takisto ti bude poskytnutý bezplatný priestor na stanovanie a permanentka. V tomto prípade ti zabezpečíme stravu dvakrát denne počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti, t.j. nie počas festivalu. Okrem stavby a demontáže bude samozrejme možnosť, aby si aj počas festivalu mohol vykonávať prácu v iných oblastiach.

Everness festival 2019

Milý záujemcovia!

 

Srdečne vás vítame!

 

Everness festival, ktorého témou je sebapoznávanie, osobnostný rozvoj a povedomie, bude v tomto roku organizovaný v období od 19-24. júna 2019 v Alsóörs, na brehu jazera Balaton. K jeho prevádzke hľadáme dobrovoľníkov.

Prihlasovanie sa začne čoskoro!

Prečo spolupracujeme s dobrovoľníkmi?

 

Určite si už počul výraz „situácia win-win“, čo znamená „situáciu výhra-výhra“, čiže stav vyhovujúci všetkým.

Tento pojem z oblasti teórie hry pochádza od maďarského matematika Jána Neumanna. Znamená to, že účastníci dlhodobo a dôsledne spolupracujú, čím dosiahnu prebytočný pozitívny súčet z externého zdroja. Tento prebytok vedie k situácii „win-win-win“, z ktorého má osoh aj tretí účastník, v tomto prípade návštevníci festivalu.

Sme presvedčení, že entuziasmus a energetiku dobrovoľne a nadšene vykonávanej činnosti nemôže nahradiť žiadna platená pracovná sila.

 

V očiach hostí sú to tváre Evernessu, s nimi sa stretnú najviac, oni zabezpečujú vo viacerých oblastiach hladký priebeh festivalu. Viac ako polovica našich dobrovoľníkov sa opäť vráti, čím sa spolupráca stáva čoraz efektívnejšia.

Od roku 2017 prebieha nábor dobrovoľníkov pre festival Everness zapojením organizácie Önkéntes Lehetőségek Egyesület (Združenie dobrovoľníckych príležitostí).

V prípade ďalších otázok o dobrovoľníctve neváhaj kontaktovať nášho organizátora:

MIKLÓS KOVÁCS

kovacs.miklos@everness.hu

B.my.Lake festival 2019

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Upozorňujeme, že osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, môžeme poskytnúť príležitosť stať sa dobrovoľníkom výlučne na festivaloch Gourmet a Gyerek Sziget. Uchádzačov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského štátu EHP (EHP = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), žiaľ nemôžeme prijať ako dobrovoľníkov. Ďakujeme za pochopenie.

Miesto konania: Zamárdi

Dátum: 21 – 24. august 2019

Prihláška:  Za dobrovoľníka sa môžeš prihlásiť na stránke fesztivalonkentes.hu.

Strand festival 2019

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Upozorňujeme, že osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, môžeme poskytnúť príležitosť stať sa dobrovoľníkom výlučne na festivaloch Gourmet a Gyerek Sziget. Uchádzačov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského štátu EHP (EHP = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), žiaľ nemôžeme prijať ako dobrovoľníkov. Ďakujeme za pochopenie.

Miesto konania: Zamárdi

Dátum: 20 – 24. august 2019

Prihláška:  Za dobrovoľníka sa môžeš prihlásiť na stránke fesztivalonkentes.hu.

Sziget festival 2019

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Upozorňujeme, že osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, môžeme poskytnúť príležitosť stať sa dobrovoľníkom výlučne na festivaloch Gourmet a Gyerek Sziget. Uchádzačov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského štátu EHP (EHP = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), žiaľ nemôžeme prijať ako dobrovoľníkov. Ďakujeme za pochopenie.

 

 Miesto konania: Budapešť

Dátum: 7 – 13. august 2019

Prihláška:  Za dobrovoľníka sa môžeš prihlásiť na stránke fesztivalonkentes.hu.

 

Oblasť činnosti dobrovoľníkov:

Autoinfo / Parkovisko

Na väčšine festivalov je pohyb autom obmedzený. Tvojou úlohou bude usmerňovanie áut a informovanie vodičov vo festivalovom areáli a mimo neho. Budeš organizovať premávku a poskytovať informácie o aktuálnych dopravných obmedzeniach. Okrem toho budeš informovať návštevníkov o možnostiach parkovania.

Brána / Kontrola vstupu

Pri bráne festivalu a kontrole vstupu budeš mať na starosti bezproblémový prechod návštevníkov. Svojimi jazykovými znalosťami môžeš pomôcť bezpečnostnej službe a uľahčiť orientáciu zahraničných hosťov.

Kemp / Služby kempu

V kempoch je vždy skvelá nálada. Okrem iného môžeš spoznať kultúry iných krajín. Úlohy na recepcii kempu zahŕňajú poskytovanie pomoci návštevníkom kempu, ich informovanie a usmerňovanie. Môžeš sa zapojiť aj do administrácie či registrácie návštevníkov, alebo pomáhať pri terénnych úpravách.

 

Informačná služba

Ide o veľmi rozsiahlu oblasť činností, ktorá zahŕňa všetky aktivity súvisiace s informovaním, napr. poskytovanie pomoci pri informačných pultoch. Ako komunikačný asistent môžeš okrem svojich asistenčných úloh vykonávať aj komunikáciu s novinármi. Ale môžeš sa stať aj členom tímu v asistovaných nabíjačkárňach, kde budeš pomáhať pri nabíjaní telefónov. K tejto skupine dobrovoľníkov patria aj asistenti lodných liniek. Ich úlohou je informovanie návštevníkov prichádzajúcich loďou a poskytovanie pomoci pri ich príchode a odchode.

Kancelária / IT

V tejto funkcii spoliehame sa na teba vo všetkom od administrácie až do asistenčných činností. Je možné, že budeš členom tímu call centra a medzi tvoje úlohy bude patriť prijímanie telefonátov, informovanie záujemcov, ako aj registrácia a správa sťažností. Rovnako je možné, že budeš HR asistentom alebo budeš vykonávať pomocné kancelárske práce. Ako zvukový kontrolór budeš merať hladinu zvuku koncertov a predstavení a o výsledkoch informovať zodpovednú osobu.

Zelené záležitosti / Úprava terénu

Všetko, čo sa týka zelene! Inými slovami – ochrane životného prostredia venujeme pozornosť aj na hudobnom festivale. Svojou prácou prispeješ, aby aj návštevníci festivalu si boli toho vedomí. Náplň práce na pozícii environmentálneho technika pozostáva z dozoru, údržby a vyprázdňovaní nádob a košov na triedený odpad. Ako úpravca terénu k tvojim úlohám bude patriť udržiavanie čistoty v areáli festivalu a zbieranie odpadov vo vyznačených oblastiach. V tomto ročníku budeš možno ty tá osoba, ktorá prevezme na zberných miestach vyzbieraný odpad, za čo dostanú návštevníci od teba odmenu. Alebo budeš zodpovedať za vyprázdňovanie a čistenie kontajnerov na separovaný zber. Pamätaj, ochrana životného prostredia je našou zodpovednosťou a navyše sexy!

Asistent na programových miestach

Ide o jednu z najaktívnejších oblastí činností. Asistenti pri pódiách poskytujú informácie a pomoc účinkujúcim prichádzajúcim na programové miesta a v neposlednom rade pomáhajú aj stage managerovi. K úlohám dobrovoľníkov sprevádzajúcich účinkujúcich patrí náležité informovanie umelcov. Ty si už získal občianstvo na Szigete dosiahnutím cieľov hry SZITIZEN? Teraz sa môžeš stať kľúčovou osobou v tejto hre, keďže budeš pečiatkovať pasy Szigeťanov. Alebo môžeš patriť k šťastlivcom, ktorí pracujú v areáli Luminária. K najdôležitejším úlohám patria privítanie, informovanie a usmerňovanie návštevníkov.

Pohotovosť

Každoročne potrebujeme dobrovoľníkov v pohotovosti. Je to vlastne dočasná pozícia, z ktorej môžeš byť neskôr presunutý do konkrétnej pozície alebo oblasti činností. Počas festivalu môžeš zastúpiť ktoréhokoľvek dobrovoľníka v ľubovoľnej pozícii dostupnej v rámci dobrovoľníckeho programu.

Pomoc v období pred a po festivale

Výpomoc pri príprave a po realizácii festivalu je rovnako dôležitá ako počas neho. Väčšinu činností budeš vykonávať mimo oficiálneho konania festivalu, napr. budeš pomáhať pri stavbe a demontáži pódií. Do náplne práce patrí aj balenie, montáž a prenášanie materiálu.

EFOTT festival

EFOTT je v súčasnosti s počtom návštevníkov 110 tisíc osôb jedným z najvýznamnejších festivalov medzi mladými ľuďmi a najväčším študentským podujatím v Maďarsku. Avšak na EFOTT-e nejde len o párty, veď organizátori festivalu už niekoľko rokov kladú okrem hudobných programov veľký dôraz aj na rozvoj športového a kultúrneho života a gastronomických zážitkov mládeže. Vďaka týmto snahám sa denné programy skoro každoročne vyvíjajú, a to nielen z hľadiska počtu, ale aj kvality.

V roku 2019 sa festival uskutoční v období 9-15. júla na pláži jazera Velence, kde podľa slov organizátorov bude najväčšia párty doteraz! Pláž, koncerty, gastro, občiansky priestor, plážový futbal, kino a vyše 100 maďarských interpretov na jednom mieste.

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

 

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Balaton Sound 2019

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Upozorňujeme, že osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, môžeme poskytnúť príležitosť stať sa dobrovoľníkom výlučne na festivaloch Gourmet a Gyerek Sziget. Uchádzačov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského štátu EHP (EHP = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), žiaľ nemôžeme prijať ako dobrovoľníkov. Ďakujeme za pochopenie.

 

Miesto konania: Zamárdi

Dátum: 3-7. júl 2019

Prihláška:  Za dobrovoľníka sa môžeš prihlásiť na stránke fesztivalonkentes.hu.

Festival VOLT 2019

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

 

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Upozorňujeme, že osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, môžeme poskytnúť príležitosť stať sa dobrovoľníkom výlučne na festivaloch Gourmet a Gyerek Sziget. Uchádzačov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského štátu EHP (EHP = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), žiaľ nemôžeme prijať ako dobrovoľníkov. Ďakujeme za pochopenie.

 

Miesto konania: Sopron

Dátum: 26-29. jún 2019

Prihláška:  Za dobrovoľníka sa môžeš prihlásiť na stránke fesztivalonkentes.hu.

FesztEger

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Upozorňujeme, že osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, môžeme poskytnúť príležitosť stať sa dobrovoľníkom výlučne na festivaloch Gourmet a Gyerek Sziget. Uchádzačov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského štátu EHP (EHP = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), žiaľ nemôžeme prijať ako dobrovoľníkov. Ďakujeme za pochopenie.

 

Miesto konania: Eger

Dátum: 30. máj – 1. jún 2019

Prihláška:  Za dobrovoľníka sa môžeš prihlásiť na stránke fesztivalonkentes.hu.