Cezhraničné školenie HelloMentor

S radosťou vám prezentujeme referát nášho slovenského partnera, TANDEM, o.z. o ich prvých dvoch školeniach HelloMentor.🙂

Prvé kolo našich školení HelloMentor bolo určené pre vedúcich sekcií Gombaseckého letného tábora. Počas dvojdňového tréningu sme sa zaoberali témami ako efektívnejšie spolupracovať s dobrovoľníkmi a ktoré sú najdôležitejšie aspekty koordinácie práce viacero desiatok či stoviek mladých ľudí, aby tábor fungoval v poriadku.
V prvý deň sme diskutovali o organizačných hodnotách, rámcoch a organizačnej kultúre a následne sme analyzovali fungovanie tímu vedúcich sekcií, vnútorné procesy a riadiace zručnosti. Na začiatku druhého dňa sme sa venovali úspešnému vedeniu mítingov a delegovaniu úloh. Potom nasledovali hlavné
témy dňa – komunikácia a riešenie konfliktov, ktoré sme riešili formou spracovania prípadu.

Druhé kolo školení HelloMentor sa konalo v dňoch 14. a 15. apríla 2018 pre organizátorov Letnej univerzity v Martovciach. Cieľom dvojdňového školenia bolo poskytnúť podporu organizátorom vo vytvorení účinnejšej spolupráce s desiatkami dobrovoľníkov počas letnej univerzity, ako aj pri príprave počas roka. Školenie bolo zamerané na témy konštruktívnej spätnej väzby, delegovania, motivácie, situačného vedenia a účinnej komunikácie na základe skúseností účastníkov z praxe, ich potrieb a podľa prezentovaných praktických prípadov.

Náborový deň HelloMentor

V sobotu 7. apríla sa konal Náborový deň, na ktorom sme hľadali mentorov školení uskutočnených v roku 2018. V rámci obnoveného programu sme obdržali celkom 90 prihlášok, z ktorých sme vybrali približne 40, ktorí sa zúčastnia na školeniach.

Miestom konania bola paluba lode TRIP, takže tento skvelý deň sme strávili na vlnách Dunaja. Účastníkov sme privítali ráno o desiatej krátkou prezentáciou, po ktorej nasledovalo predstavenie programu a úloh budúcich mentorov. Každý účastník mal za domácu úlohu, aby doniesol pohľadnicu, na ktorú mal napísať odkaz svojmu koncoletnému Ja. Tieto odkazy doručíme našim mentorom koncom leta!

Začali sme hrou na mená: každý mal povedať svoje krstné meno, pričom predviedol nejaký pohyb. Neskôr mali ostatní zopakovať meno osoby, ktorá stála pred nimi. V nasledujúcej úlohe sa účastníci mali usporiadať do dvojíc a lepšie sa spoznať, aby potom mohli predstaviť svojho partnera/svoju partnerku ostatným členom skupiny. Takto sme sa jeden o druhom dozvedeli mnoho zaujímavých vecí. 🙂

Pre lepšie spoznanie účastníkov sme mali pripravené ďalšie zábavné hry. Hodnoty, ktoré sme v účastníkoch hľadali počas tohto dňa, zahŕňali nielen schopnosť pracovať v tíme a dômyselnosť, ale aj rozhodné konanie, a môžeme konštatovať, že ani jedna z vyššie uvedených nechýbala.

Potom sme si vychutnali výborný obed, pri ktorom sme sa mohli pripraviť na popoludňajšie výzvy a súčasne kochať sa nádhernou panorámou.

Najnapínavejším momentom popoludnia bola úloha, v ktorej sme vyzvali osem- až deväťčlenné skupiny mladých ľudí, aby vytvorili a predstavili „Perfektného mentora“. Všetci boli mimoriadne kreatívni, vďaka tomu sme spoznali Supermentora, Antimentora, Neoceniteľného mentora a dostali sme aj porovnanie Dobrého a Zlého mentora.

Všetci boli priateľskí a otvorení a celý deň prebiehal vo výbornej atmosfére. Na konci dňa sme každého poprosili o stručné vyjadrenie, ako sa cítili. Názory sa zhodovali v tom, že kým na začiatku dňa si boli mnohí účastníci navzájom neznámi, nakoniec vytvorili skvelý tím. 🙂

Účastníci budú informovaní o výsledkoch náboru v nasledujúcich dňoch.

S radosťou oznamujeme, že prihlasovanie odštartovalo

S radosťou oznamujeme, že prihlasovanie odštartovalo! Pomocou vynikajúcich ľudí sme pripravili naše prvé kampaňové video. Klikni na obrázok a presvedč sa o tom! 😉 Ďakujeme Bori Péterfy, Anne Pásztor, Károlyovi Gerendaimu, personálu Sziget Iroda, projektovému tímu HelloMentor a v neposlednom rade našim vlaňajším mentorom.

Neváhaj a prihlás sa tu!

Príprava beží v plnom prúde

Príprava beží v plnom prúde, s partnermi pracujeme na tom, aby sme zabezpečili hladké začatie projektu. Program Mentor existuje už päť rokov a neustále sa rozvíja. Rok po roku sme ho zdokonaľovali a vylepšovali, kým sme nezískali toľko skúseností, aby sme teraz mohli našim mentorom v rámci školenia HelloMentor odovzdať komplexný a užitočný balík školenia.

Novinkou oproti predchádzajúcim rokom je napríklad elektronický tréningový program prístupný na online platforme, čo umožní budúcim aj vracajúcim sa mentorom prístup k zásadným informáciám kedykoľvek a taktiež budú mať príležitosť na samostatné vzdelanie alebo opakovanie poznatkov.

Doteraz neexistovali ani viacdenné prípravy, počas ktorých sa účastníci zoznámili s detailmi mentoringu, a to zameraním sa v plnej miere na požadované úlohy. Podobné výlety s prespaním sú tiež vynikajúcou príležitosťou na kamarátenie, keďže vzájomné spoznanie sa je nevyhnuté pre budúcu spoluprácu.

Ale musíme sa zamerať aj na rozsiahlu prezentáciu projektu, ktorá však bude témou nasledujúceho príspevku.

Program školenia HelloMentor je hotový!

Program školenia HelloMentor je hotový! Ak tento rok sa chcete zúčastniť na školení HelloMentor organizovaného v Maďarsku, v kalendári si označte nasledujúce dátumy:

  • 14. marec 2018 – lehota prihlásenia
  • 7. apríl 2018 – jednodňový casting
  • 20.-22. apríl 2018 – trojdňový tréning v Tahitótfalu
  • 5. máj 2018 – špecifická príprava na festival
  • prax: účasť na malom festivale
  • 21. júl 2018 – konzultačný deň
  • SZIGET FESTIVAL

My sa už veľmi tešíme, dúfame, že aj vy!