Everness festival 2019

Milý záujemcovia!

 

Srdečne vás vítame!

 

Everness festival, ktorého témou je sebapoznávanie, osobnostný rozvoj a povedomie, bude v tomto roku organizovaný v období od 19-24. júna 2019 v Alsóörs, na brehu jazera Balaton. K jeho prevádzke hľadáme dobrovoľníkov.

Prihlasovanie sa začne čoskoro!

Prečo spolupracujeme s dobrovoľníkmi?

 

Určite si už počul výraz „situácia win-win“, čo znamená „situáciu výhra-výhra“, čiže stav vyhovujúci všetkým.

Tento pojem z oblasti teórie hry pochádza od maďarského matematika Jána Neumanna. Znamená to, že účastníci dlhodobo a dôsledne spolupracujú, čím dosiahnu prebytočný pozitívny súčet z externého zdroja. Tento prebytok vedie k situácii „win-win-win“, z ktorého má osoh aj tretí účastník, v tomto prípade návštevníci festivalu.

Sme presvedčení, že entuziasmus a energetiku dobrovoľne a nadšene vykonávanej činnosti nemôže nahradiť žiadna platená pracovná sila.

 

V očiach hostí sú to tváre Evernessu, s nimi sa stretnú najviac, oni zabezpečujú vo viacerých oblastiach hladký priebeh festivalu. Viac ako polovica našich dobrovoľníkov sa opäť vráti, čím sa spolupráca stáva čoraz efektívnejšia.

Od roku 2017 prebieha nábor dobrovoľníkov pre festival Everness zapojením organizácie Önkéntes Lehetőségek Egyesület (Združenie dobrovoľníckych príležitostí).

V prípade ďalších otázok o dobrovoľníctve neváhaj kontaktovať nášho organizátora:

MIKLÓS KOVÁCS

kovacs.miklos@everness.hu