Náborový deň HelloMentor

V sobotu 7. apríla sa konal Náborový deň, na ktorom sme hľadali mentorov školení uskutočnených v roku 2018. V rámci obnoveného programu sme obdržali celkom 90 prihlášok, z ktorých sme vybrali približne 40, ktorí sa zúčastnia na školeniach.

Miestom konania bola paluba lode TRIP, takže tento skvelý deň sme strávili na vlnách Dunaja. Účastníkov sme privítali ráno o desiatej krátkou prezentáciou, po ktorej nasledovalo predstavenie programu a úloh budúcich mentorov. Každý účastník mal za domácu úlohu, aby doniesol pohľadnicu, na ktorú mal napísať odkaz svojmu koncoletnému Ja. Tieto odkazy doručíme našim mentorom koncom leta!

Začali sme hrou na mená: každý mal povedať svoje krstné meno, pričom predviedol nejaký pohyb. Neskôr mali ostatní zopakovať meno osoby, ktorá stála pred nimi. V nasledujúcej úlohe sa účastníci mali usporiadať do dvojíc a lepšie sa spoznať, aby potom mohli predstaviť svojho partnera/svoju partnerku ostatným členom skupiny. Takto sme sa jeden o druhom dozvedeli mnoho zaujímavých vecí. 🙂

Pre lepšie spoznanie účastníkov sme mali pripravené ďalšie zábavné hry. Hodnoty, ktoré sme v účastníkoch hľadali počas tohto dňa, zahŕňali nielen schopnosť pracovať v tíme a dômyselnosť, ale aj rozhodné konanie, a môžeme konštatovať, že ani jedna z vyššie uvedených nechýbala.

Potom sme si vychutnali výborný obed, pri ktorom sme sa mohli pripraviť na popoludňajšie výzvy a súčasne kochať sa nádhernou panorámou.

Najnapínavejším momentom popoludnia bola úloha, v ktorej sme vyzvali osem- až deväťčlenné skupiny mladých ľudí, aby vytvorili a predstavili „Perfektného mentora“. Všetci boli mimoriadne kreatívni, vďaka tomu sme spoznali Supermentora, Antimentora, Neoceniteľného mentora a dostali sme aj porovnanie Dobrého a Zlého mentora.

Všetci boli priateľskí a otvorení a celý deň prebiehal vo výbornej atmosfére. Na konci dňa sme každého poprosili o stručné vyjadrenie, ako sa cítili. Názory sa zhodovali v tom, že kým na začiatku dňa si boli mnohí účastníci navzájom neznámi, nakoniec vytvorili skvelý tím. 🙂

Účastníci budú informovaní o výsledkoch náboru v nasledujúcich dňoch.