Príprava beží v plnom prúde

Príprava beží v plnom prúde, s partnermi pracujeme na tom, aby sme zabezpečili hladké začatie projektu. Program Mentor existuje už päť rokov a neustále sa rozvíja. Rok po roku sme ho zdokonaľovali a vylepšovali, kým sme nezískali toľko skúseností, aby sme teraz mohli našim mentorom v rámci školenia HelloMentor odovzdať komplexný a užitočný balík školenia.

Novinkou oproti predchádzajúcim rokom je napríklad elektronický tréningový program prístupný na online platforme, čo umožní budúcim aj vracajúcim sa mentorom prístup k zásadným informáciám kedykoľvek a taktiež budú mať príležitosť na samostatné vzdelanie alebo opakovanie poznatkov.

Doteraz neexistovali ani viacdenné prípravy, počas ktorých sa účastníci zoznámili s detailmi mentoringu, a to zameraním sa v plnej miere na požadované úlohy. Podobné výlety s prespaním sú tiež vynikajúcou príležitosťou na kamarátenie, keďže vzájomné spoznanie sa je nevyhnuté pre budúcu spoluprácu.

Ale musíme sa zamerať aj na rozsiahlu prezentáciu projektu, ktorá však bude témou nasledujúceho príspevku.