Sziget festival 2019

Zaujíma ťa organizácia podujatí, chcel(-a) by si absolvovať odbornú prax alebo len miluješ festivaly a chcel(-a) by si užitočne stráviť leto? S nami sa môžeš zúčastniť najväčších festivalov v Maďarsku! Budeš mať príležitosť nahliadnuť do zákulisia organizácie a realizácie podujatí, a v neposlednom rade môžeš sa stať nevyhnutnou súčasťou festivalu.

Ako dobrovoľník by si mal pracovať priemerne 6 hodín denne, k čomu budeš mať zabezpečené pracovný odev, priestor na stanovanie a teplú stravu raz denne. O svojom voľnom čase rozhoduješ ty, takže po smene sa môžeš zúčastniť aj koncertov!

Po vyplnení online prihlášky ťa pozveme na interview, na ktoré sa môžeš prihlásiť vo svojom profile. Cieľom tohto pohovoru je, aby sme ťa lepšie spoznali a poskytli osobne všetky dôležité informácie.

O výsledkoch pohovorov, ako aj o ďalších krokoch budeme úspešných uchádzačov informovať prostredníctvom emailu. Avšak kvôli nadmernému počtu prihlášok, ktoré sme zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, je isté, že ani napriek našim snahám nebudeme môcť poskytnúť príležitosť každému zúčastniť sa na programe.

Pred nástupom na dobrovoľnícku službu musíš absolvovať zdravotnú prehliadku (o podrobnostiach ťa budeme informovať) a na mieste podujatia sa musíš povinne zúčastniť na školení BOZP – aj takto by sme chceli podporovali tvoje bezpečné dobrovoľníčenie.

Pri vyplňovaní prihlášky môžeš označiť, či sa zaujímaš o aktivity súvisiace s prípravou podujatia alebo o sprievodné aktivity, alebo by si sa skôr zapojil(-a) do aktivít počas festivalu.

Upozorňujeme, že osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov, môžeme poskytnúť príležitosť stať sa dobrovoľníkom výlučne na festivaloch Gourmet a Gyerek Sziget. Uchádzačov, ktorí nie sú občanmi niektorého členského štátu EHP (EHP = EÚ + Nórsko, Lichtenštajnsko, Island), žiaľ nemôžeme prijať ako dobrovoľníkov. Ďakujeme za pochopenie.

 

 Miesto konania: Budapešť

Dátum: 7 – 13. august 2019

Prihláška:  Za dobrovoľníka sa môžeš prihlásiť na stránke fesztivalonkentes.hu.

 

Oblasť činnosti dobrovoľníkov:

Autoinfo / Parkovisko

Na väčšine festivalov je pohyb autom obmedzený. Tvojou úlohou bude usmerňovanie áut a informovanie vodičov vo festivalovom areáli a mimo neho. Budeš organizovať premávku a poskytovať informácie o aktuálnych dopravných obmedzeniach. Okrem toho budeš informovať návštevníkov o možnostiach parkovania.

Brána / Kontrola vstupu

Pri bráne festivalu a kontrole vstupu budeš mať na starosti bezproblémový prechod návštevníkov. Svojimi jazykovými znalosťami môžeš pomôcť bezpečnostnej službe a uľahčiť orientáciu zahraničných hosťov.

Kemp / Služby kempu

V kempoch je vždy skvelá nálada. Okrem iného môžeš spoznať kultúry iných krajín. Úlohy na recepcii kempu zahŕňajú poskytovanie pomoci návštevníkom kempu, ich informovanie a usmerňovanie. Môžeš sa zapojiť aj do administrácie či registrácie návštevníkov, alebo pomáhať pri terénnych úpravách.

 

Informačná služba

Ide o veľmi rozsiahlu oblasť činností, ktorá zahŕňa všetky aktivity súvisiace s informovaním, napr. poskytovanie pomoci pri informačných pultoch. Ako komunikačný asistent môžeš okrem svojich asistenčných úloh vykonávať aj komunikáciu s novinármi. Ale môžeš sa stať aj členom tímu v asistovaných nabíjačkárňach, kde budeš pomáhať pri nabíjaní telefónov. K tejto skupine dobrovoľníkov patria aj asistenti lodných liniek. Ich úlohou je informovanie návštevníkov prichádzajúcich loďou a poskytovanie pomoci pri ich príchode a odchode.

Kancelária / IT

V tejto funkcii spoliehame sa na teba vo všetkom od administrácie až do asistenčných činností. Je možné, že budeš členom tímu call centra a medzi tvoje úlohy bude patriť prijímanie telefonátov, informovanie záujemcov, ako aj registrácia a správa sťažností. Rovnako je možné, že budeš HR asistentom alebo budeš vykonávať pomocné kancelárske práce. Ako zvukový kontrolór budeš merať hladinu zvuku koncertov a predstavení a o výsledkoch informovať zodpovednú osobu.

Zelené záležitosti / Úprava terénu

Všetko, čo sa týka zelene! Inými slovami – ochrane životného prostredia venujeme pozornosť aj na hudobnom festivale. Svojou prácou prispeješ, aby aj návštevníci festivalu si boli toho vedomí. Náplň práce na pozícii environmentálneho technika pozostáva z dozoru, údržby a vyprázdňovaní nádob a košov na triedený odpad. Ako úpravca terénu k tvojim úlohám bude patriť udržiavanie čistoty v areáli festivalu a zbieranie odpadov vo vyznačených oblastiach. V tomto ročníku budeš možno ty tá osoba, ktorá prevezme na zberných miestach vyzbieraný odpad, za čo dostanú návštevníci od teba odmenu. Alebo budeš zodpovedať za vyprázdňovanie a čistenie kontajnerov na separovaný zber. Pamätaj, ochrana životného prostredia je našou zodpovednosťou a navyše sexy!

Asistent na programových miestach

Ide o jednu z najaktívnejších oblastí činností. Asistenti pri pódiách poskytujú informácie a pomoc účinkujúcim prichádzajúcim na programové miesta a v neposlednom rade pomáhajú aj stage managerovi. K úlohám dobrovoľníkov sprevádzajúcich účinkujúcich patrí náležité informovanie umelcov. Ty si už získal občianstvo na Szigete dosiahnutím cieľov hry SZITIZEN? Teraz sa môžeš stať kľúčovou osobou v tejto hre, keďže budeš pečiatkovať pasy Szigeťanov. Alebo môžeš patriť k šťastlivcom, ktorí pracujú v areáli Luminária. K najdôležitejším úlohám patria privítanie, informovanie a usmerňovanie návštevníkov.

Pohotovosť

Každoročne potrebujeme dobrovoľníkov v pohotovosti. Je to vlastne dočasná pozícia, z ktorej môžeš byť neskôr presunutý do konkrétnej pozície alebo oblasti činností. Počas festivalu môžeš zastúpiť ktoréhokoľvek dobrovoľníka v ľubovoľnej pozícii dostupnej v rámci dobrovoľníckeho programu.

Pomoc v období pred a po festivale

Výpomoc pri príprave a po realizácii festivalu je rovnako dôležitá ako počas neho. Väčšinu činností budeš vykonávať mimo oficiálneho konania festivalu, napr. budeš pomáhať pri stavbe a demontáži pódií. Do náplne práce patrí aj balenie, montáž a prenášanie materiálu.